Polityka prywatności

Przygotowałam dla Ciebie informacje o tym jak chronię Twoje dane osobowe i jakie przysługują Ci prawa.

Dla mnie jako właścicielki tej strony internetowej, ochrona danych użytkowników jest sprawą najwyższej wagi. Dokładam ogromu starań, aby użytkownicy czuli się bezpiecznie, powierzając swoje dane osobowe w trakcie korzystania ze strony internetowej.

Użytkownik to osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z usług elektronicznych dostępnych w ramach strony internetowej.

Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania danych osobowych użytkownika, przysługujące mu prawa, jak też obowiązki administratora tych danych.

Stosuję najnowocześniejsze środki techniczne i rozwiązania organizacyjne, zapewniające wysoki poziom ochrony przetwarzanych danych osobowych oraz zabezpieczenia przed dostępem osób nieupoważnionych.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Przedsiębiorca Marta Siwińska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Doula Marta Siwińska, z siedzibą przy ul. Podlaska 2/23, 08-110 Siedlce, NIP: 952-176-81-97.

Cel przetwarzania danych osobowych

Przetwarzam dane osobowe użytkownika w celu prawidłowego wykonywania umów sprzedaży zawartych w ramach sklepu internetowego on-line oraz w celu wysyłania newslettera.

Oznacza to, że dane te są potrzebne w szczególności do:

 • zarejestrowania na stronie internetowej
 • zawarcia umowy
 • dokonania rozliczeń
 • dostarczenia zamówionego przez użytkownika towaru lub wykonanie usług
 • wysyłania newslettera
 • korzystania przez użytkownika z wszelkich uprawnień konsumenckich (np. odstąpienie od umowy, rękojmia).

Jak się ze mną skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Aby się ze mną skontaktować, należy wysłać wiadomość na adres e-mailowy: kontakt@doulamarta.pl lub pocztą tradycyjną na adres siedziby.

Skąd mam Twoje dane?

Najczęściej mam Twoje dane, gdyż wyraziłaś/wyraziłeś zgodę na ich przekazanie przez podpisanie się pod umową o świadczenie usług albo poprzez zapisanie się do newslettera.
Twoje dane pojawiają się w mojej firmie, gdyż:

 • uczestniczyłaś/eś w moich wydarzeniach: konferencjach, szkoleniach, warsztatach lub pokazach filmu;
 • zapisałaś/eś się do mojego newslettera;
 • zarejestrowałaś/eś się w moim sklepie;
 • napisałaś/eś do mnie maila z prośbą o poradę lub interwencję;
 • zawarłaś/eś ze mną umowę;

Większość danych przechowuję w formie elektronicznej na dyskach oraz w telefonach. Przetwarzam dane za pośrednictwem narzędzi informatycznych. Wszystkie pliki są odpowiednio zabezpieczone i dostęp do nich mają tylko osoby upoważnione.

Jakie dane osobowe przetwarzam?

 • Dane subskrybentów newslettera strony Doula Marta
  Dane subskrybentów newslettera – osób, które zapisały się przez link zamieszczony na stronach www.doulamarta.pl ; ww. mailchimp.com oraz www.mailerlite.com. Przetwarzam następujące dane: imię, nazwisko oraz adres e-mail. Dane osobowe subskrybentów newslettera są przetwarzane za zgodą subskrybentów wyłącznie w celu przesyłania zamówionego newslettera. Subskrybenci newslettera mogą w każdym momencie zrezygnować z zapisu na newsletter klikając w link rezygnacji w stopce newslettera lub wysyłając e-mail: kontakt@doulamarta.pl (z użyciem jasnego sformułowania, np. „wypisz mnie z newslettera”).
 • Dane klientów sklepu internetowego doulamarta.pl/sklep/
  Dane klientów sklepu internetowego – osób, które dokonały zakupu w sklepie www.doulamarta.pl/sklep. Przetwarzam następujące dane: imię, nazwisko, adres, numer telefonu oraz adres e-mail. Dane osobowe subskrybentów newslettera są przetwarzane za zgodą subskrybentów wyłącznie w celu realizacji zamówienia złożonego w sklepie. Klienci sklepu mogą w każdym momencie zrezygnować z przetwarzania ich danych osobowych wysyłając e-mail: kontakt@doulamarta.pl (z użyciem jasnego sformułowania, np. „wypisz mnie z bazy danych klientów sklepu”).

Czy musisz podać mi swoje dane osobowe?

Wymagam podania przez Ciebie danych osobowych, aby móc przeprowadzić wydarzenie, w którym chcesz uczestniczyć. Zbieram tylko takie informacje, które są mi niezbędne, by się z Tobą kontaktować.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, mogę wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

Czy przekazuję komuś Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane jedynie w niezbędnym zakresie: instytucjom i organom państwowym uprawnionym do ich żądania na podstawie przepisów prawa oraz podwykonawcom w celu realizacji usługi. W każdym przypadku przekazanie danych nie zwalnia nas z odpowiedzialności za ich przetwarzanie.

Jakie masz prawa?

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie. Możesz do mnie napisać na adres kontakt@doulamarta.pl lub zaznaczyć swoją chęć wypisania się w newslettera w wiadomości, którą ode mnie otrzymasz.
Będę przetwarzać Twoje dane osobowe, dopóki nie wycofasz zgody.
Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych, prawo uzyskania ich kopii, żądania sprostowania oraz usunięcia – wtedy, gdy nie mam obowiązku ich przechowywać – lub ograniczenia ich przetwarzania.
Gwarantuję spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.